کارکنان مرکز بهداشت پردیس کرج

مریم نوری- پرستار - کارشناس ارشد- کارشناس مسئول-
-اجرای دستورات پزشک شیفت  با انجام مراحل چک و کنترل پرونده , اجرا و ثبت کامل در پرونده مانند -کنترل فشارخون و ثبت علائم حیاتی- مراقبت از انواع زخم و پانسمان روزانه , بخیه,....)
-گرفتن نوارقلب-اجرای دستورات دارویی تزریقی( جلدی و زیرجلدی ,وردیدی , عضلانی , ) خوراکی و استنشاقی...و سرم تراپی-تامین نیازهای اکسیژن رسانی و تهویه
-انجام اقدامات اولیه احیای قلبی و ریوی و باز بودی راههای تنفسی تا حضور تیم احیای اورژانس.
-مشارکت و همراهی در انتقال بیماران از دانشکده ها و خوابگاهها به درمانگاه
-توجه و اقدام به آرام سازی محیط فیزیکی , کنترل دما و نور و سروصدای محیط در بستری بیمار و تامین شرایط استراحت بیماران
-استریلیزاسیون وسایل بهداشتی شامل پگهای پانسمان و وسایل مصرفی درمانگاه
-پی گیری ضدعفونی کردن محیط درمانگاه خصوصا در شرایط بیماری کرونا
-گواهی سلامت دانشجویان ورودی-- انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونتها (آموزش و پژوهش)
-کنترل کپسولهای آتش نشانی و اکسیژن
ژیلا انتظاری- پرستار - کارشناس
-اجرای دستورات پزشک شیفت  با انجام مراحل چک و کنترل پرونده , اجرا و ثبت کامل در پرونده مانند -کنترل فشارخون و ثبت علائم حیاتی- مراقبت از انواع زخم و پانسمان روزانه , بخیه,....)
-گرفتن نوارقلب-اجرای دستورات دارویی تزریقی( جلدی و زیرجلدی ,وردیدی , عضلانی , ) خوراکی و استنشاقی...و سرم تراپی-تامین نیازهای اکسیژن رسانی و تهویه
-انجام اقدامات اولیه احیای قلبی و ریوی و باز بودی راههای تنفسی تا حضور تیم احیای اورژانس.
-مشارکت و همراهی در انتقال بیماران از دانشکده ها و خوابگاهها به درمانگاه
-توجه و اقدام به آرام سازی محیط فیزیکی , کنترل دما و نور و سروصدای محیط در بستری بیمار و تامین شرایط استراحت بیماران
-استریلیزاسیون وسایل بهداشتی شامل پگهای پانسمان و وسایل مصرفی درمانگاه
-پی گیری ضدعفونی کردن محیط درمانگاه خصوصا در شرایط بیماری کرونا
-گواهی سلامت دانشجویان ورودی-- انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونتها (آموزش و پژوهش)
-کنترل کپسولهای آتش نشانی و اکسیژن
فریده رحمانی متصدی امور دفتری-کارشناس ارشد
-تنظیم ساعات ملاقات ریاست.-تعیین وقت برای ارباب رجوع داخل و خارج مجموعه.
-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق و هماهنگی در امور جاری دفتر.-و پذیرش بیماران درمانگاه  و ثبت در نرم افزار مربوطه بیماران-تنظیم برنامه کاری پزشکان و پرستاران-تهیه ملزومات مورد نیاز بیماران و درمانگاه
-هماهنگی با وزارت علوم جهت طرح پایش سلامت دانشجویان ورودی جدید و انجام و هماهنگی های -لازم و ثبت اسامی دانشجویان در برنامه sps و ارسال آن به وزارت علوم-پیگیری قرار داد و حقوق پزشک و پرستار و دندانپزشک و.....
-هماهنگی با شبکه بهداشت و معاونت درمان جهت انجام امور کاری درمانی
-پاسخگویی به تلفن ها و ارباب رجوع و راهنمایی آنها-تایپ و ارسال نامه های مربوط به درمانگاه و عملکرد ماهیانه
-بایگانی کردن برگه ها،نامه ها-چک  کردن کارتابل انجام کارهای مربوط به کارتابل-نوشتن درخواست خرید وسایل مورد نیاز واحد و پیگیری خرید وسایل-گرفتن فوری شماره تلفن های اشخاص جهت مدیریت و دفتر پرستاری،.-ثبت اقدامات انجام پذیرفته (خدمات انجام پذیرفته)-- انجام حسابداری بهداری و دندانپزشکی- ثبت گواهی های کارکنان و دانشجویان- انجام کار با اتوماسیون اداری در خصوص مکاتبات مربوطه-تماس با اورژانس ۱۱۵ جهت بیماران مربوطه-تنظیم شیفت پزشکان و پرستاران

دفعات مشاهده: 17902 بار   |   دفعات چاپ: 1279 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر