کمیسیون پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1400/3/17 | 
کمیسیون پزشکی :
الف: در ایام امتحانات در صورت عدم حضور دانشجو در جلسه امتحانات به علت بیماری، دانشجویان خارج از خوابگاه ملزم به ارائه گواهی پزشکی (استعلاجی )استراحت و مدارک مربوطه می باشد گواهی استعلاجی باید در اولین روز بعد از استراحت به مرکز بهداشت و درمان ارائه شود. گواهی های که بیش از ۴۸ ساعت (۲روز کاری) از پایان صدور آنها یا زمان استراحت ذکر شده در گواهی گذشته باشد قابل بررسی نخواهد بود.
 
ب: دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجویی در صورت بیماری و عدم حضور در جلسه امتحان باید به درمانگاه دانشگاه مراجعه نمایند و با تشخیص پزشک معالج در صورت نیاز برای آنها گواهی استعلاجی صادر خواهد شد.
ج: دانشجویانی که به بیمارستان مراجعه می کنند در صورت عدم بستری مانند دانشجویان بند الف باید عمل کنند. اما دانشجویان که بیش از ۲۴ ساعت بستری می شوند بعد از ترخیص از بیمارستان باید برگ پذیرش و خلاصه پرونده  مهمور به مهر بیمارستان را حداکثر ظرف ۱۰ روز از پایان تاریخ استراحت  به بهداشت و درمان  یا مرکز مشاوره ارائه دهند  و  بعد  از گذشت این زمان گواهی قابل  بررسی نخواهد بود.
  • تبصره ۱:  غیبت دانشجو در امتحان به علت بیماری سرپایی با تظاهرات بالینی جزئی  موجه نمی باشد .
  • تبصره ۲: ارائه  گواهی به  مفهوم عدم شرکت در امتحان نیست در بسیاری موارد فرد با مراجعه و درمان به موقع می تواند در امتحان شرکت نماید.
  • تبصره ۳: عدم ارائه مدارک کافی مبنی بر بیماری استعلاجی تایید نشده و غیبت غیر مجاز می باشد. و نمره آن درس صفر می باشد.

دفعات مشاهده: 3343 بار   |   دفعات چاپ: 367 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر